dijous, 7 de març de 2013

2008 - Retorn de Back to Texas al Nashville Country Club

Font: Countrycat


Vídeos de l'actuació del retorn de la banda catalana Back to Texas al local Nashville Country Club, que estava situat a la Carretera de Montcada, a Terrassa.